Om Skovfogedens.dk

Hvem er jeg ?

Jeg startede Skovfogedens.dk 2012. Jeg har siden 2000 arbejdet ved flere store aktører inden for juletræer og skovbrug. Mit speciale er primært juletræer, pyntegrønt, læhegn beplantning af småskove. Derudover kan skovfogendens.dk også tilbyde rådgivning, salg af planter, projektering.

I dag arbejder Skovfogedens.dk også en del med jagt og vildtplantning, samt såning af vildt- og blomsterstriber. Som gavner både for vildtet, men også for jagtoplevelsen. 

Skovfogedens.dk’s arbejde med naturen og biodiversiteten er en naturlig del af vores hverdag, hvor biodiversiteten fremmes ved variation, og skabes over tid. “Quick-fix” med blomsterblandinger er rigtig gode for øjet og nektar til bier og insekter, men ikke til den varige natur og pleje af denne. Skovfogedens.dk deltager heller ikke i rewilding projekter, men arbejder udelukkende med naturen og over tid, det kan være   ved at lade materiale blive i naturen eller fjerne nærigstoffer alt efter den ønsket driftsform og den naturform man ønsker sig på den lange bane. Der rådgives primært indenfor naturnær skovdrift og med tømmer og træproduktion for øje. Derudover også skovdrift med et natur- og jagtligt sigte.

 

Kompetencer:

Uddannet Skov- og landskabsingeniør  (skovdrift, juletræer og læplantning)

Div. Kurser i beskæring, risikovurdering af træer, biodiversitet og jagt/vildt/natur

Autorisationer: MX (muldvarp) R1 (rotte) S1 (sprøjtecertifikat)

Uddannet Legepladsinspektør

 

Thomas-Bjerg-Ørom ejer af skovfogedens.dk

HVAD KAN JEG HJÆLPE DIG MED ?

Jeg tilbyder service indenfor skoven, planter og skadedyrsbekæmpelse med mere

Juletræer og pyntegrønt

Fra 1. november til 24. December sælges der hvert år juletræer og andre julerelaterede vare. 

Skovdrift  skovfogedens.dk

Skovdrift

Skovfogedens.dk tilbyder skovgennemgang og rådgivning i skoven bl.a. med tømmer og træproduktion.

Jagt, vildt og natur

Skovfogedens.dk går ind for bæredygtig natur, med gode jagt muligheder, så din ejendom også kan blive mere værd.

 

Skadedyrs bekæmpelse

Skovfogedens.dk hjælper alle med bekæmpelse af hvepse, gedehams, samt mulvarpe. 

Skovfogedens plantesalg

Plantesalg

Vi giver gerne give en konkurrencedygtig pris på træer, haveplanter, hæk og stauder, samt rådgivning.