Om Skovfogedens.dk

Hvem er jeg ?

Jeg startede Skovfogedens.dk 2012. Jeg har siden 2000 arbejdet ved flere store aktører inden for juletræer og skovbrug. Mit speciale er primært juletræer, pyntegrønt, læhegn beplantning af småskove. Derudover kan skovfogendens.dk også tilbyde rådgivning, salg af planter, projektering.

I dag arbejder Skovfogedens.dk også en del med jagt og vildtplantning, samt såning af vildt- og blomsterstriber. Som gavner både for vildtet, men også for jagtoplevelsen. 

Skovfogedens.dk’s arbejde med naturen og biodiversiteten er en naturlig del af vores hverdag, hvor biodiversiteten fremmes ved variation, og skabes over tid. “Quick-fix” med blomsterblandinger er rigtig gode for øjet og nektar til bier og insekter, men ikke til den varige natur og pleje af denne. Skovfogedens.dk deltager heller ikke i rewilding projekter, men arbejder udelukkende med naturen og over tid, det kan være   ved at lade materiale blive i naturen eller fjerne nærigstoffer alt efter den ønsket driftsform og den naturform man ønsker sig på den lange bane. Der rådgives primært indenfor naturnær skovdrift og med tømmer og træproduktion for øje. Derudover også skovdrift med et natur- og jagtligt sigte.

 

Kompetencer:

Uddannet Skov- og landskabsingeniør  (skovdrift, juletræer og læplantning)

Div. Kurser i beskæring, risikovurdering af træer, biodiversitet og jagt/vildt/natur

Autorisationer: MX (muldvarp) R1 (rotte) S1 (sprøjtecertifikat)

Uddannet Legepladsinspektør

 

Thomas-Bjerg-Ørom ejer af skovfogedens.dk

HVAD KAN JEG HJÆLPE DIG MED ?

Jeg tilbyder service indenfor skoven, planter og skadedyrsbekæmpelse med mere

Juletræer og pyntegrønt

Fra 1. november til 24. December sælges der hvert år juletræer og andre julerelaterede vare. 

Skovdrift skovfogedens.dk

Skovdrift

Skovfogedens.dk tilbyder skovgennemgang og rådgivning i skoven bl.a. med tømmer og træproduktion.

Jagt, vildt og natur

Skovfogedens.dk går ind for bæredygtig natur, med gode jagt muligheder, så din ejendom også kan blive mere værd.

 

Skadedyrs bekæmpelse

Skovfogedens.dk hjælper alle med bekæmpelse af hvepse, gedehams, samt mulvarpe. 

Skovfogedens plantesalg

Plantesalg

Vi giver gerne give en konkurrencedygtig pris på træer, haveplanter, hæk og stauder, samt rådgivning.

Juletræer og pyntegrønt

Fra 1. november til 24. December sælges der hvert år juletræer og andre julerelaterede vare fra Vestervej 17, Øster Løgum, 6230 Rødekro.
Så tag familien med og få en rigtig juletur, mens i finder familiens juletræ.

Fra 1. november til 24. December sælges der hvert år juletræer og andre julerelaterede vare fra Vestervej 17, Øster Løgum, 6230 Rødekro.

Der er både fældede træer på pladsen og mulighed for fæld selv i skoven. Der er Nordmannsgran (også kaldt “ædelgran”), rødgran, omorika og nobilis.

Træerne fås fra 60 cm til 300 cm som fæld selv (større er efter aftale). De fås både som de tætte formklippede og de naturgroede der er mere åbne og plads til pynten.

Følg vores facebook side og se de mange tiltag der sker i løbet af december måned.  

Skovfogedens.dk tilbyder salg og levering af de bedste arter og provenienser inden for juletræer- og pyntegrøntsplanter. Der leveres i partier fra 100-50.000 stk eller endnu mere.

Skovfogedens.dk producere selv sine juletræer og sælger primært til det hjemlige marked. Træer og pyntegrønt sælges fra cirka 1. nov med udgangspunkt fra virksomhedsadressen, lokale stadepladser og enkelte blomsterhandler. Mange kender efterhånden Skovfogedens juletræer og vi får besøg af folk fra hele Sønderjylland og det nordlige Tyskland til fæld selv. De senere år er produktion af torvetræer til by og butikscentre, samt kirker også blevet en del af Skovfogedens.dk produktion.

Skovfogedens juletræer og pyntegrønt dyrkes uden kemiske vækstreguleringer og kun mekanisk vækst- og formregulering.

Skovdrift

Skovfogedens.dk tilbyder skovgennemgang og rådgivning i skoven

Skovfogedens.dk tilbyder rådgivning og vælges ofte som uvildig part til gennemgang af projekter i forbindelse med nye driftsplaner, skovrejsning eller natursager. Når vi er ude ser vi ofte et professionelt og gennemarbejdet produkt/projekt, men ofte også er det også meget standardiseret og er ikke tilpasset til lokaliteten.

Når du som kunde skal lave denne type projekter, så skal du huske på at du ofte sidder overfor både planlægger, projektudfører og sælgeren på samme tid. Det kan betyde mange tusinde kroner på bundlinien for sælger ved at vælge mindre eller billigere arter og som de første mange år syntes at være et klogt valg, men som ikke er det på den lange bane. Det kan muligvis være svært som kunde at gennemskue, så derfor kan det være en god ide at have en ekstern konsulent som os med på sidelinjen.  

HUSK skoven skal toppe i 70-120 års alder så start rigtig. Ændring i planteplan og/eller udførsel koster sjælden mere, andet end de få timer du køber ekstern rådgivning ved Skovfogedens.dk, typisk 2-3 timer alt incl.  

Skovfogedens.dk tilbyder skovgennemgang og rådgivning i skoven. Vi anbefaler entreprenører i vores netværk, men har ingen økonomisk interesse i mængden af træer eller effekter der tages ud. Men hjælper gerne kunden med at sikre der ikke sker fejl eller skoves for hårdt (eller for lidt).

Der rådgives primært indenfor naturnært skovdrift og med tømmer og træproduktion for øje. Derudover også skovdrift hvor naturen og mulighederne for jagt er prioriteten.

få hjælp til din skovdrift hos Skovfogedens.dk

Jagt, vildt og natur

Skovfogedens.dk går ind for bæredygtig natur, med gode jagt muligheder, så din ejendom også kan blive mere værd.  

At fremme natur på mindre og større ejendomme er ikke noget nyt, men kommet den politiske dagsorden. Natur er for Skovfogedens.dk også jagt og for at få maksimalt jagtlige udbytte af sine jorde, så kræver det at alle led i fødekæden har det så optimalt som muligt. Dvs. det hjælper ikke at plante skjul for en art hvis ikke fødegrundlaget er i området på naturligvis.

En flot ejendom, med bæredygtig natur og god jagt er også en attraktiv ejendom i salgsøjemed. Skovfogedens.dk rådgiver alle former for huse og ejendomme på landet med herlighedsforøgelse og ejendomsværdiforøgelsen, hvor mange af Skovfogedens.dk´s driftsgrene kommer i spil og tilbydes i en samlet pakke.

Skadedyrs bekæmpelse

Skovfogedens.dk hjælper alle med bekæmpelse af hvepse, gedehams uanset om det er på loft, udhæng, i jorden eller et helt andet sted

Skovfogedens.dk hjælper alle med bekæmpelse af hvepse, gedehams uanset om det er på loft, udhæng, i jorden eller et helt andet sted. Bier, humlebier som er nyttedyr bekæmpes ikke. Bisværme afhentes gratis, for at indgå skovfogedens bigårde.

Skovfogedens.dk er autoriseret til brug af muldvarpe gift (Gas). Bekæmpelse med “muldvarpegift” tilbydes kun på arealer hvor der min. er 10 mtr til beboelse. Alternativt er brug af fælder

Husk der altid behandlingsgaranti på bekæmpelse skadedyr.

Plantesalg, have, træer og anlæg

Vi giver gerne give en konkurrencedygtig pris på træer, haveplanter, hæk og stauder, samt rådgivning.

Skovfogedens.dk tilbyder nyanlæg af græsplæner.

Skovfogedens laver ikke design- eller haveplaner. Til gengæld vil vi meget gerne give en konkurrencedygtig pris på træer, haveplanter, hæk og stauder.

Rådgivning omkring træer, plantning, beskæring, vurdering af risiko træer og udtynding.

 

Så tag fat i Skovfogedens.dk og få et uforpligtende tilbud på dit næste planteprojekt

Plantesalg af træer, hæk, stauder, haveplanter

Salg af Honning

Skovfogedens honning sælges lokal, og i udvalgt delikatessebutikker og stadepladser

Rundt omkring ved Skovfogedens.dk mange aktiviteter står bistander. De producer “Skovfogedens Honning”. Bierne kvitterer med honningproduktion afhængig af naturen omkring dem.

Derfor tænkes naturen og biodiversiteten altid ind i projekter og en skånsom drift og pleje af naturen, der ofte giver en øget honningproduktion.

Kontakt mig

Hvis du har nogle spørgsmål til noget at det som jeg til tilbyder eller du gerne vil have et møde. Så er du meget velkommen til at kontakte mig via formularen herunder eller ringe på 30 48 94 36

  Adresse

  Vestervej 17
  6230 Rødekro

  +45 30 48 94 36

  thomas@skovfogedens.dk

  Åbningstider

  Mandag - Torsdag - 16.00 - 21.00
  Fredag - 14.00 - 21.00

  Lørdag - Søndag - 8.00 - 21.00

  Følg skovfogedens.dk